Accions

Autor

Jean Baptiste Lamarck

De Wikisofia

Lamarck.jpg

Avís: El títol a mostrar «Jean Baptiste Lamarck» sobreescriu l'anterior títol a mostrar «Lamarck, Jean Baptiste».

( Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet, Chevalier de Lamarck )

Naturalista francès creador de la primera teoria evolucionista o transformista de les espècies animals i vegetals. Membre de l'Acadèmia de Ciències des de 1775.

La necessitat de trobar un criteri de classificació de les espècies vives li va allunyar de les teories fixistes, comunament acceptades en la seva època, com la defensada per Linné (1707-1778) i Cuvier (1769-1832), i està a la base de la seva posterior teoria transformista, encara que alguns aspectes d'aquesta concepció ja havien estat anunciats pel mateix Buffon, qui havia escrit que «la forma dels animals no és inalterable, la seva naturalesa [...] pot variar, fins i tot variar absolutament amb el pas del temps». A partir del seu accés a l'Acadèmia de Ciències publicarà nombroses i extenses obres, d'entre les quals destaca la seva obra principal, la Filosofia zoològica (1809), en la qual exposa la seva teoria transformista i senti les bases del que posteriorment es denominarà el lamarckisme. A ell es deu també la creació del terme «biologia». No obstant això, l'enfrontament amb el prestigiós naturalista Cuvier, fundador de l'anatomia comparada i la paleontologia –paradoxalment d'importància crucial per a les posteriors teories evolucionistes–, va provocar el descrèdit de Lamarck, el qual va viure una vellesa solitària agreujada per la ceguesa i va morir oblidat a París. En 1809, any de publicació de la Filosofia zoològica de Lamarck, naixeria Charles Darwin, que acabaria per introduir definitivament l'evolucionisme en la biologia. Aquesta confrontació es va continuar en la famosa sessió del 15 de febrer de 1830 que va enfrontar al prestigiós Cuvier, crític de l'evolucionisme, amb el defensor d'aquesta teoria Geofroy Saint-Hilaire (1772-1844), qui va sortir «oficialment» derrotat en aquesta confrontació, que tant va interessar a Goethe. Cuvier, en els seus estudis de paleontologia havia trobat diversos jaciments fòssils de diferents èpoques, que contenien diversos registres fòssils. Per a explicar això, Cuvier, defensor del «catastrofisme», considerava que, en lloc d'evolució el que es donava era una successió de diferents cataclismes o catàstrofes que van provocar la mort de tots, o gairebé tots, els organismes d'una regió que, posteriorment, serien substituïts per organismes procedents d'altres regions, o creats novament per Déu.

A part d'algunes crítiques efectuades per naturalistes contra alguns aspectes concrets de la seva teoria, en el seu temps les crítiques principals dirigides contra ell no es van orientar tant cap al més o menys encertat d'aquestes explicacions concretes de la seva concepció transformista evolucionista conegudes com lamarckisme, sinó al fet mateix d'oposar-se al fixisme, és a dir, a la seva oposició a la tesi -llavors dominant, i defensada entro uns altres per Linné (1707-1778)- segons la qual les diferents espècies animals i vegetals no experimenten cap classe d'evolució, sinó que romanen «fixes». Davant les tesis fixistes i creacionistes (la naturalesa, amb ajuda divina, segueix produint éssers vius) dominants, en bona part propiciades per la reacció pietista contra la Revolució francesa, Lamarck considerava que les diverses espècies es transformen i evolucionen condicionades pel mitjà natural que provoca adaptacions contínues en els éssers vius que, d'aquesta manera, es veuen obligats a modificar els seus òrgans per a adaptar-se a les noves situacions. Aquestes adaptacions, o «caràcters adquirits», es transmetrien hereditàriament, originant una lenta transformació dels òrgans que engendraria noves espècies. Però, d'una banda, la falta d'evidències empíriques i, per una altra, la forta pressió exercida per la teoria fixista, especialment defensada per l'Església, van provocar el descrèdit de les tesis de Lamarck que, no obstant això, no van caure en l'oblit. D'altra banda, la teoria de Lamarck ha estat reinterpretada en èpoques més modernes originant el neolamarckisme, en contraposició amb l'obra de Darwin i el darwinisme.

A més de les obres esmentades són destacables l'Enciclopèdia botànica; La il·lustració dels gèneres; Investigacions sobre l'organització de les espècies (1802), i la monumental Història dels invertebrats (7 vols. 1815-1822).