Accions

Autor

Johann Gottfried Herder

De WikisofiaHerder.jpg

Avís: El títol a mostrar «Johann Gottfried Herder» sobreescriu l'anterior títol a mostrar «Herder, Johann Gottfried».

Filòsof alemany, historiador, teòleg i home de lletres. Va néixer a Mohrungen (Prússia Oriental) i va estudiar a Königsberg amb Kant, amb què el seu criticisme es va mostrar posteriorment molt disconforme, i amb J.G. Hamann, filòsof, teòleg i crític de Kant i de la Il·lustració, que va exercir una influència considerable en autors com el mateix Herder, Jacobi, Goethe i Hegel. Es va traslladar en 1764 a Riga, on presto els seus serveis de pastor i predicador i on publico els seus primers escrits de crítica sobre estètica i literatura alemanya. En 1769 va emprendre viatge a París, per mar, de Riga a Nantes; el seu Diari (Journal meiner Reise im Jahre 1769), en què explica aquest viatge, està ple d'anotacions sobre estètica i literatura i de projectes de renovació pedagògica.

A París va tractar a Diderot i d'Alembert. Amic de Goethe, aquest el va fer cridar a la cort de Weimar, on, a partir de 1776, va transcórrer pràcticament la resta de la seva vida. Va ser un dels primers components del corrent preromàntic del Sturm und Drang, i la seva amistat amb Goethe marca el començament a Alemanya d'un nou gust literari per la poesia i el llenguatge popular. Àdhuc sense arribar a compondre un sistema filosòfic acabat, són notables les seves idees, de profund calat filosòfic, sobre la importància i sentit del llenguatge, per a expressar el més específic de l'home, creador i criatura del llenguatge (a vegades és considerat iniciador de la lingüística moderna, títol que es disputa amb Humboldt), i sobre filosofia de la història, que, a diferència dels il·lustrats, interpreta teleològicament considerant-la com la realització d'un pla diví. Les seves obres més conegudes són Tractat sobre l'origen del llenguatge (1722) i Idees per a la filosofia de la història de la humanitat (1784-1791).