Accions

Autor

Guillem de Champeaux

De Wikisofia

Saint-Victor.png

Avís: El títol a mostrar «Guillem de Champeaux» sobreescriu l'anterior títol a mostrar «Champeaux, Guillem de». Filòsof escolàstic, deixeble a París de Maegold de Lautenbach, Anselm de Laón i Roscelin. Després d'ensenyar a l'escola catedralicia de París, va passar a la de l'abadia de Saint Victor, de la qual va ser canonge regular i fundador de l'Escola de Saint Víctor. En la discussió sobre el problema dels universals, va ser defensor del realisme exagerat, en una forma molt radical primer, propera a l'opinió de Boeci, que després va suavitzar, a causa de les crítiques que li va dirigir el seu deixeble Abelard.