Accions

Autor

Bernard Bolzano

De Wikisofia

Bolzano.gif

Avís: El títol a mostrar «Bernard Bolzano» sobreescriu l'anterior títol a mostrar «Bolzano, Bernhard».

Filòsof austríac, d'origen italià, nascut a Praga. Va ensenyar a Praga filosofia de la religió, però és conegut sobretot com el lògic més important de la primera meitat del s. XIX. Es manté crític enfront de la lògica tradicional, no només l'aristotèlica, sinó la d'orientació psicologista que sorgeix amb la lògica de Port-Royal, de A. Arnauld i P. Nicole. Per a ell, la lògica és teoria de la ciència i el seu objecte immediat són els termes i els enunciats, l'estudi del qual distingeix acuradament del que, sobre el mateix, duen a terme la gramàtica i l'epistemologia.

Les seves obres principals són Teoria de la ciència (1837) i Paradoxes de l'infinit (pòstuma 1851). La principal edició és:Wissenschaftslehere [Teoria de la ciència], 4 vols., Sulzbach 1837; nova ed. Schulz, Leipzig 1929-1931.