Accions

Autor

Basili Bessarion

De WikisofiaBessarion.png

Avís: El títol a mostrar «Basili Bessarion» sobreescriu l'anterior títol a mostrar «Bessarion, cardenal Basili».

Filòsof, teòleg i humanista, nascut a Trebisonda (Trabzon, Turquia). Un dels savis bizantins traslladats a Itàlia amb ocasió, primer, del concili de Ferrara-Florència (1439) i, després, de la caiguda de Constantinoble (1453), nomenat cardenal de l'Església per Eugenio IV. Va ser un dels principals responsables de l'inici del Renaixement platònic a Itàlia, que arribarà a la seva plenitud amb l'Acadèmia de Florència. Deixeble de Georgios Gemistos Plethon (1355-ca.1452), defensor de Plató en la polèmica amb Georgios Scholarios Gennadio (també conegut com a Jordi Curtesi 1405-ca. 1472), defensor d'Aristòtil, intenta harmonitzar ambdues postures. Així, escriu, contra Jordi de Trebisonda, o Trapezuncio (1395-1486), In calumniatorem Platonis [Contra el calumniador de Plató]), però, d'altra banda, tradueix la Metafísica d'Aristòtil.