Accions

Autor

Roger Bacon

De Wikisofia

Rbacon.gif

Avís: El títol a mostrar «Roger Bacon» sobreescriu l'anterior títol a mostrar «Bacon, Roger».

Filòsof escolàstic, anomenat el «doctor admirable», pertanyent a l'orde franciscà, mestre a Oxford, deixeble de Roberto Grosseteste i de Pedro de Maricourt, de qui aprèn l'interès per les matemàtiques i el valor de l'experiència. Sense matemàtiques, diu, no es pot conèixer res d'aquest món i la seva certesa és la major de totes, però les seves demostracions no poden contradir l'experiència.

Sembla que es deu a ell l'expressió, apareguda per primera vegada, de «ciència experimental», referida al conjunt de sabers que no són la teologia i la filosofia. Va exposar les seves idees entorn d'una ciència total, no aconseguida encara però unificadora de tots els sabers, en la seva obra Opus maius (1268). Va estudiar la reflexió de la llum en l'arc de Sant Martí i va comparar la velocitat de la llum amb la del so.