Accions

Autor

Alexandre de Hales

De Wikisofia

Alexander hales.jpg

Filòsof i teòleg escolàstic franciscà, nascut a Hales Owen (Shropshire, Anglaterra), a qui se li va atorgar el títol de doctor irrefragabilis [doctor irrefutable]. Va ensenyar a París, va tenir com a deixeble a sant Bonaventura i és considerat l'iniciador de l'escola franciscana, d'orientació agustiniana, que concilia les teories d'Aristòtil amb les de sant Agustí. La seva gran obra, Summa Fratris Alexandri, és de les primeres obres teològiques d'aquesta escola a recórrer al pensament filosòfic de grecs i àrabs.