Accions

Associació

De Wikisofia

En les societats democràtiques, manera concreta, regulada per dret, de posar en pràctica la sociabilitat humana. Les associacions són d'índole voluntària, estan en la línia de les relacions comunitàries de la Gemeinschaft (veg. comunitat) i poden donar lloc a moltes classes de moviments socials. Poden exercir també com a «grups de pressió» davant l'autoritat pública. Són exemples d'associacions els partits polítics, els sindicats, les societats religioses o de solidaritat humana, els col·legis professionals, etc.