Accions

Sociabilitat

De Wikisofia

Capacitat, natural o adquirida, que l'home té de pertànyer a grups organitzats o d'instituir formes estables i organitzades de comunicació amb uns altres. Es distingeix de la socialització en tant que aquesta és el procés d'aprenentatge pel qual l'individu en particular es capacita per a entaular accions socials o relacions socials amb els altres en el si de la comunitat, mentre que la sociabilitat es refereix pròpiament a la característica de l'espècie humana de viure en societat, i a l'origen d'aquesta, que al seu torn explica i dóna raó de la socialització. Aquest és un concepte sociològic; aquell, filosòfic. El primer es planteja quin tipus de relacions socials estableix normalment algú que viu en societat; el segon es pregunta simplement per què l'home viu en societat. A aquesta qüestió intenten respondre les diverses teories que s'han construït sobre l'origen de la societat.