Accions

Aspectes emic i etic

De Wikisofia

L'etnografia i l'antropologia cultural contemporània distingeix entre els aspectes etics i els aspectes emics. Els aspectes etics es refereixen a les tècniques i generalitzacions sobre els esdeveniments culturals, pautes de conducta, pensaments i ideologies que pretenen ser verificables objectivament i vàlids intraculturalment. Els aspectes emics són les descripcions o judicis referents a les creences, pautes de conducta, idees i valors que fan els membres d'una cultura. En dur a terme una investigació en la manera emic, els etnógrafos intenten adquirir un coneixement de les categories i regles necessàries per a pensar i actuar com un nadiu. Les descripcions etic, en canvi, pretenen generar teories científiques fructíferes sobre les causes de les semblances i diferències socioculturals.