Accions

Etnografia

De Wikisofia

Terme a causa de l'historiador alemany B.G. Niebur, qui el va utilitzar per primera vegada en un curs impartit a la universitat de Berlín, en 1810. L'italià Balbi va ser qui va difondre el seu ús en la seva obra Atles etnographique du globe, (1826), i va concebre aquesta ciència com un intent de classificació dels grups humans atenent, especialment, als seus trets lingüístics. Per això, pot considerar-se l'etnografia com una branca descriptiva de l'antropologia cultural, que s'ocupa de la catalogació i descripció de les peculiaritats culturals dels diferents grups humans, sobretot dels seus trets lingüístics, maneres de viure, costums, tradicions, institucions, tècniques, etc. que proporcionen els materials de base per l'etnologia. Existeixen descripcions etnogràfiques des de l'antiguitat, basades generalment en els relats de navegants i exploradors., o d'alguns historiadors com Herodot. En l'edat mitjana van proliferar les narracions de caràcter teratològic (homes-llop, homes acèfals, sirenes, etc.), però destaquen les observacions efectuades per Marco Polo i, especialment, els estudis d'Ibn Khaldun. Després del descobriment d'Amèrica van proliferar les informacions sobre els pobles descoberts (Bartolomé de las Casas, José Acosta, etc.). No obstant això, solament a mitjan segle XIX comença una etnografia amb vocació científica i sistemàtica.

L'etnografia contemporània distingeix entre els aspectes etics i els aspectes emics. Els aspectes etics es refereixen a les tècniques i generalitzacions sobre els esdeveniments culturals, pautes de conducta, pensaments i ideologies que pretenen ser verificables objectivament i vàlids intraculturalment. Els aspectes emics són les descripcions o judicis referents a les creences, pautes de conducta, idees i valors que fan els membres d'una cultura. En dur a terme una investigació en la manera emic, els etnógrafos intenten adquirir un coneixement de les categories i regles necessàries per a pensar i actuar com un nadiu. Les descripcions etic, en canvi, pretenen generar teories científiques fructíferes sobre les causes de les semblances i diferències socioculturals.

Vegeu antropologia cultural.

Book3.gif Bibliografia