Accions

Ancilla theologicae

De Wikisofia


«Serva de la teologia». Expressió llatina d'origen medieval, que descriu paradigmàticament la relació que l'Escolàstica establia entre teologia i filosofia, subordinant i sotmetent aquesta a aquella, i que exemplifica també el tipus de relació que s'establia entre la raó i la fe, un dels problemes fonamentals de la filosofia medieval.