Accions

Amor Dei intellectualis

De Wikisofia

«Amor intel·lectual a Déu». Expressió llatina, que utilitza Spinoza, en línia amb la recerca platònica del a través del coneixement, o de la dialèctica platònica de l'amor, per a posar en relleu la relació existent entre el coneixement intel·lectual i la felicitat humana. A causa del monisme spinozista, «Déu» és també la «naturalesa» (veg. text).