Accions

Ambivalència

De Wikisofia


Tendència afectiva en dos sentits oposats, com succeeix, per exemple, amb els sentiments d'atracció i repulsió (Bleuler), o d'amor i odi (Freud), dirigits cap al mateix objecte o persona. En la psicoanàlisi en general, l'ambivalència té el seu origen en el desenvolupament de la libido, sobretot com a resultat de la solució donada al complex d'Èdip.