Accions

Altruisme

De Wikisofia

(del llatí alter, l'altre) Terme introduït per Auguste Comte (altruisme) per a expressar en què havia de fundar-se la moral del positivisme o la moral de la nova societat, que descansava preferentment sobre les emocions. Significa preocupar-se del benestar dels altres més que del d'un mateix, i s'interpreta, per tant, com a generositat duta a terme per motius purament racionals. La conducta oposada és l'egoisme i l'individualisme. En els estudis actuals, no se'l suposa exclusiu de l'home i així, la sociobiologia li atribueix, igual que a l'egoisme, un fonament genètic, existent també en els animals, mentre que les teories psicosocials el relacionen amb l'anomenada «assumpció de rols», la socialització o la reciprocitat.