Accions

Al·lucinació

De Wikisofia

(del llatí hallucinatio, error, al·lucinació) Percepció imaginària, en la qual no existeix l'estímul extern corresponent; el que es percep no correspon amb la realitat. Poden produir-se al·lucinacions en tots els sentits externs, i ser, per tant, auditives, visuals, tàctils, cinestésicas, etc., però les més usuals són les òptiques, també anomenades visions, en les quals la imatge és merament mental. Cal diferenciar l'al·lucinació, que és una «percepció falsa», perquè no li correspon cap realitat objectiva, de la simple il·lusió perceptiva: la d'un bastó submergit en l'aigua, per exemple, que sembla doblegat; en les il·lusions, l'estímul existeix, encara que no adequat al percebut.