Accions

Agnòsia

De Wikisofia


(del grec γνῶσις, gnosi, coneixement, i la partícula de negació a: privació o falta de coneixement) Trastorn neuropsicològic d'una regió determinada del còrtex cerebral, l'efecte del qual és la incapacitat de reconèixer persones i objectes. L'agnòsia visual és la incapacitat de reconèixer els estímuls propis del sentit de la vista; es localitza en el lòbul occipital. L'agnòsia acústica és la incapacitat de reconèixer sons; es localitza en el lòbul temporal. L'agnòsia tàctil és la incapacitat de reconèixer objectes mitjançant el tacte; es localitza en la circumvolució central posterior.

Vegeu cervell.