Accions

Acte perlocucionari

De Wikisofia

Segons la teoria dels actes de parla, de John L. Austin, acte que es realitza per mitjà de dir alguna cosa: fer que algú crea que alguna cosa és de determinada manera, persuadir a algú a fer alguna cosa, influir sobre els seus sentiments. L'efecte perlocucionari d'un enunciat és la seva acció sobre les creences, actituds o conducta del destinatari. Així, per exemple, mitjançant una argumentació es pot persuadir, en aconsellar es pot espantar, en fer una petició es pot aconseguir que algú faci alguna cosa, inspirar, convèncer, etc.