Accions

Acrasia

De Wikisofia


En grec, «debilitat de la voluntat», tal com expressen les clàssiques frases d'Ovidio: Video meliora proboque, deteriora sequor [Veig el que és millor i ho aprovo, però faig el pitjor] o de sant Pau «No faig el bé que vull, sinó el mal que no vull».

Vegeu sil·logisme pràctic.