Accions

Acadèmia florentina

De Wikisofia

Fundada per Cosme de Mèdici, en el s. XV, després de l'arribada del bizantí Georgios Gemistos Plethon a la cort de Florència, per a promoure la traducció i l'estudi de les obres de Plató. La seva figura més important va ser

Marsilio Ficino (1433-1499). Les seves activitats –centrades sobretot en traduccions d'obres platòniques, neoplatòniques i escrits hermètics del grec al llatí– es van perllongar fins a 1494, any en què els Mèdici van ser expulsats de Florència.