Accions

Abductivisme

De Wikisofia

Teoria epistemològica, presentada com una alternativa intermèdia entre l'inductivisme i el deductivisme, que sosté que les hipòtesis i teories científiques no només han de poder ser refutades sinó també acceptades. S'accepten aquelles hipòtesis i teories científiques que suposin la millor explicació. Els moments fonamentals d'una ciència que fos «abductiva» són: problema, especulació, adaptació (o aplicació) i explicació. En el fons d'aquesta concepció de la ciència subjau el pragmatisme de Charles S. Peirce; l'objectiu de la ciència no és només l'explicació dels fenòmens, sinó també el coneixement útil i, per tant, la predicció i la decisió.