Accions

Wikisofia

Què és Wikisofia?

De Wikisofia

Wikisofia és un web (en format de wiki semàntica i col·laborativa) de filosofia en llengua catalana, editat per l'Associació per a la Difusió de la Filosofia que, s’adreça a totes les persones interessades en la filosofia i la seva història i de bon segur que pot ser d’interès per tots els estudiants de filosofia de secundària i estudiants universitaris de filosofia, humanitats o matèries afins, així com als professors i professores de filosofia.

No és, doncs, un recurs solament propi de l'àmbit acadèmic, sinó que vol ser una eina de difusió del pensament filosòfic que s'adreça a totes les persones interessades en el pensament. En tant que està escrit en català, el seu àmbit pretén ser el de tota la comunitat catalanoparlant

Així, doncs, és un web de filosofia en el seu sentit més ampli, que inclou també una gran quantitat de textos filosòfics escollits, cites i exemples, i treballs de recerca filosòfics. Per això s'organitza en quatre grans àrees:

  1. Conceptes filosòfics (actualment –juny de 2017– hi ha 1.825 entrades de conceptes filosòfics),
  2. Autors (actualment hi ha 624 entrades d'autors),
  3. Materials de suport, que actualment són fonamentalment seleccions de textos, (dels quals actualment n'hi ha 2.240),
  4. Col·laboracions d'articles, ressenyes, conferències, àudios i vídeos, etc. (Actualment en construcció).

(El nombre d'entrades d'autors, conceptes, materials de suport, etc. es pot veure en les pàgines que fan d'índex de cadascun d'aquests àmbits. Atès que l'obra va creixent amb noves entrades, aquest nombre es va incrementant)


Antecedents de Wikisofia

La wiki semàntica de Wikisofia ha nascut a partir d’experiències anteriors, concretament es fonamenta en l'actualització i revisió del web www.pensament.cat/Filoxarxa/Filoxarxa creat per Jordi Cortès Morató (actualment aquesta adreça es reencamina automàticament a wikisofia.cat) que, al seu torn, es va basar en una revisió i traducció al català d’alguns dels continguts del Diccionario de Filosofía en CD-ROM, obra que va estar editada per l’editorial Herder de Barcelona (primera edició l’any 1996 i 3a edició, 1999). Aquesta obra va ser escrita conjuntament per Antoni Martínez Riu i Jordi Cortés Morató, que també en va ser l’autor de la part tècnica i informàtica de l’edició en CD-ROM i, posteriorment, com s'ha esmentat abans, va desenvolupar el web www.pensament.cat/FiloXarxa/Filoxarxa, i que actualment forma part de l'Associació per a la Difusió de la Filosofia i s'encarrega de l'actualització dels continguts i de crear-ne de nous. Aquell CD-ROM i aquesta web són, doncs, els antecedents de l'actual wiki semàntica Wikisofia.cat.

En tant que Wikisofia és una wiki semàntica (basada en el programari Semantic MediaWiki), permet ser fàcilment actualitzable i promou la col·laboració i l'edició de nous continguts i correccions o ampliacions de continguts ja existents oberts a diferents autors i col·laboradors. En cada entrada hi ha, a la part superior dreta, un botó anomenat "accions" que es desplega i en l'apartat "historial" es poden veure els noms de les persones que hi han participat. Així, per exemple, el nom d'usuari Jorcor és el corresponent a Jordi Cortès Morató, el nom d'usuari Jaumeortola correspon a Jaume Ortolà, que ha fet tasques de correcció lingüística. L'usuari sofibot correspon a l'administrador tècnic de la wiki, etc.

Com s’estructura Wikisofia?

L’estructura de Wikisofia, com a web de filosofia, està determinada per les relacions entre els conceptes filosòfics fonamentals, els autors que els han desenvolupat i els textos on s’han escrit.

La coherència dels continguts està garantida pel teixit dels milers d’enllaços hipertextuals i, gràcies a l’estructura en xarxa dels enllaços, cada tema es relaciona pràcticament amb qualsevol altre. D’aquesta manera el web Wikisofia permet copsar els enllaços i nusos de la immensa xarxa del pensament filosòfic que s’ha anat desenvolupant històricament com un gran teixit o xarxa d’idees.

En suma, doncs, es tracta d’una obra oberta que espera, a més, la col·laboració i els comentaris dels diversos usuaris. En aquest senti, doncs, a més de poder ser útil pel desenvolupament d’altres matèries (com sociologia, psicologia o metodologia, per exemple) és un web de filosofia en el seu sentit més ampli, que inclou també una gran quantitat de textos filosòfics escollits, cites i exemples. D’aquesta manera revela una complexitat i una densitat de continguts molt més gran de la que pot semblar inicialment.

Per altra part, l'ús del cercador facilita la navegació pel web i permet saber les diferents entrades disponibles. Altres eines, característiques de les wikis, ens indiquen amb quines entrades està relacionat un concepte, un autor o un text, i ens permeten la seva edició i/o modificació.

Es pot col·laborar en aquesta obra?

Atès el caràcter obert d’aquest web la possibilitat col·laborar en el seu desenvolupament no solament és possible, sinó que forma part de la seva pròpia essència. Les col·laboracions poden ser de les classes següents:

  1. Redactant entrades noves no incloses en el web o modificant entrades ja existents.
  2. Corregint errades en les entrades actuals. Tant de tipus conceptual com errades tipogràfiques, ortogràfiques o d’altra classe.
  3. Participant activament en el procés de correcció de les traduccions. Ja que gran quantitat de textos filosòfics i entrades d'aquest web estaven redactats en castellà i s’han traduït al català a partir de programes de traducció automàtica, i que, per tant, necessiten una revisió i correcció ulterior, demanem a totes les persones interessades a fer aquesta revisió de la traducció que realitzin les correccions pertinents que ràpidament seran incorporades a la web.
  4. Suggerint noves entrades, nova bibliografia, enllaços a altres webs, etc.
  5. En tots els casos, i com a característica comuna a totes les wikis, S’indicarà en l'historial de cada entrada el nom (o pseudònim o "username") de la persona que ha efectuat la revisió. Les entrades que no portin el nom de cap persona responsable de la revisió i traducció s’entén que pertanyen al treball efectuat pels membres de l'Associació per a la Difusió de la Filosofia.

Com col·laborar-hi?

Com en tota wiki la col·laboració és senzilla i gairebé immediata, però caldrà que primer la persona col·laboradora s'identifiqui i es registri com a persona usuària. Les col·laboracions passaran per un procés de validació (efectuat pel responsables de l'Associació que ha creat i manté Wikisofia) i ràpidament apareixeran en el web. Ara per ara, si hi esteu interessat, envieu-nos un missatge.

Contactewikisofia.PNG

Per altra part, si voleu col·laborar i no teniu accés als permisos d'edició de Wikisofia, podeu enviar els vostres textos, les vostres observacions, les vostres correccions o els vostres suggeriments per correu electrònic a la mateixa adreça de correu indicada. En aquest cas ens farem càrrec d'incorporar aitals correccions, fer cas de les vostres observacions o publicar les vostres aportacions. El vostre nom apareixerà en l'historial de modificacions.

Qui s’encarrega de Wikisofia?

Wikisofia ha estat creada per l'Associació per a la Difusió de la Filosofia, que és qui en té la responsabilitat del seu manteniment i actualització, així com de la traducció dels diferents textos filosòfics al català i de la traducció catalana d’aquells continguts que ja estaven editats en el Diccionario de filosofía en CD-ROM esmentat anteriorment, o d'altres textos introduïts posteriorment.

En l'esmentada Associació hi ha persones que s'encarreguen fonamentalment dels continguts i d'altres que fan la tasca tècnica per a fer possible el seu desenvolupament informàtic i la seva actualització. Des del seu inici la persona encarregada del manteniment i creació dels continguts, tant d'autors, com de conceptes i textos, és Jordi Cortès Morató. En l'aparat d'historial de cada entrada es poden veure els noms de les persones que hi han participat. Així, per exemple, el nom d'usuari Jorcor és el corresponent a Jordi Cortès Morató, el nom d'usuari Jaumeortola correspon a Jaume Ortolà, que ha fet tasques de correcció lingüística. L'usuari sofibot correspon a l'administrador tècnic de la wiki, etc.

Heu rebut cap ajut o subvenció?

El 2017 vam rebre una subvenció (detall) per a millorar el contingut lingüístic dels recursos del web. S'ha utilitzat la tecnologia LanguageTool de correcció automàtica i assistida, que també s'utilitza en els bots de la Viquipèdia.


Amb el suport del Departament de Cultura

En què es diferencia d'altres obres?

De fet Wikisofia és una obra única en llengua catalana, és a dir, no hi ha cap altra obra d'aquestes característiques, tot i que, certament, hi ha altres webs de molt bona qualitat que exploren temes filosòfics en català, però generalment s'adrecen a l'àmbit de l'ensenyament secundari o bé són webs més fragmentaris centrats en uns poc temes, mentre que Wikisofia és una àmplia enciclopèdia de filosofia on s'enllacen, com hem vist, autors, conceptes, textos i col·laboracions d'articles diversos que s'adrecen no solament a l'àmbit de l'ensenyament secundari, sinó que abasten un àmbit acadèmic més ampli, inclòs l'universitari, i d'interès general.

Per altra part, hi ha recursos com Viquipèdia, per exemple, que podrien considerar-se com a recursos semblants, però això no és així en tant que Viquipèdia és un recurs generalista no enfocat específicament a la filosofia (tot i que amb algunes molt bones entrades en aquest àmbit) i, en cap cas, no hi ha enllaços a textos i materials de suport com els que apareixen a Wikisofia, que pretén ser, com hem dit, un recurs de referència de la filosofia en llengua catalana., cosa que implica la col·laboració de persones coneixedores dels temes, que puguin afegir informació de qualitat i enllaços a textos.