Accions

Veritat contingent

De Wikisofia


La pròpia d'un enunciat que no és lògicament veritable ni necessàriament veritable. Correspon als enunciats que descriuen fets reals o possibles, i s'oposa a veritat necessària.