Accions

Tret cultural

De Wikisofia

La unitat cultural més petita. Els trets culturals poden dividir-se en pertanyents a la cultura material o pertanyents a la cultura no material. En el primer cas, es refereixen a coses com ara un arc, un atuell, un cistell, una pipa. etc. En el segon cas, es refereixen a accions, creences o idees, com ara donar la mà per a saludar, besar, resar, aplaudir, etc. Els trets culturals, dins d'una mateixa cultura, poden ser universals, si els comparteixen tots els membres d'aquesta cultura (donar la mà per a saludar és un tret cultural universal dins d'una cultura; inclinar-se o efectuar una reverència és un tret cultural universal dins d'una altra cultura), o bé alternatius, si són lliures (es pot ser creient o ateu, normalment), o poden ser especials, si són propis de grups determinats de la societat (d'una professió, per exemple), etc.

Els diferents trets culturals poden organitzar-se en sistemes, donant lloc als anomenats complexos culturals (com la manera d'establir un festeig, o el conjunt d'actes relacionats amb la preparació d'un matrimoni, per exemple). Al seu torn, els complexos culturals poden organitzar-se en institucions socials, és a dir, en un conjunt de complexos culturals centrats entorn d'una necessitat important de la societat. L'ensenyament, per exemple, és una institució social.