Accions

Terme general

De Wikisofia

(del llatí genus, gènere)

Terme que s'aplica a tot el gènere, o bé terme que convé a tots els membres d'una mateixa classe (ex.: «Home» és un terme general o universal; «horda», col·lectiu.) Per aquesta raó pot anomenar-se també «universal», encara que aquest terme remet més aviat al problema epistemològic dels universals. Es distingeix del terme col·lectiu, que s'aplica al conjunt però no als individus del conjunt: «ramat».