Accions

Teologia natural

De Wikisofia

Teologia, això és, tractat sobre Déu (veg. citació), que sorgeix al començament de l'edat moderna com a resposta a la qüestió de «si existeix Déu». Com la resposta exigeix saber de qui s'afirma que és Déu, l'objecte propi de la teologia natural és l'estudi de l'existència i la naturalesa de Déu. Amb el temps es va identificar amb teodicea. Des dels anys cinquanta existeix, en alguns països anglosaxons, un corrent filosòfic anomenat «Philosophical Theology», l'objecte de la qual d'estudi coincideix amb el de la teologia natural, això és, qüestions de filosofia de la religió, analitzades no obstant això amb els mètodes propis de la filosofia analítica.