Accions

Somàtic

De Wikisofia

(del grec σῶμα, soma, cos)

Relatiu al cos. És també el fisiològic, i el seu oposat és el psíquic, o mental. S'utilitza amb freqüència per a assenyalar, destacant-los, els efectes de la repercussió del psíquic sobre el corporal i físic. Quan un trastorn psíquic produeix un trastorn corporal, es produeix una somatització.