Accions

Sistemes experts

De Wikisofia

Sistemes que consisteixen en la codificació del coneixement i raonament d'experts humans en una disciplina o domini concret, sota una forma utilitzable per un programa d'ordinador. Una vegada construïts, els sistemes experts són capaços de reproduir el comportament de l'expert amb èxit en un gran nombre de situacions, estructurant preguntes i realitzant plans d'acció per a arribar a decisions, explicacions o accions. Un dels exemples més coneguts de sistemes experts és el programa MYCIN per al diagnòstic i teràpia d'infeccions de la sang, desenvolupat en 1976 per Shortliffe. Aquest programa és capaç d'estructurar una sèrie de preguntes per a eliminar diagnòstics improbables i demanar que es realitzin els tests adequats per a arribar a un diagnòstic més encertat. En els anys vuitanta els sistemes experts van conèixer un gran auge i prestigi, i nombrosos sistemes van ser ideats per a ajudar o reemplaçar experts en economia, medicina i moltes altres disciplines.

Vegeu intel·ligència artificial.