Accions

Semiosis

De Wikisofia


Procés mitjançant el qual alguna cosa funciona com signe. Per a Ch. S. Peirce, el signe es fonamenta en un procés, la semiosis, que és una relació real que subjau al concepte de signe. Aquesta relació és triàdica: el signe, el seu objecte i el seu intèrpret, i no pot mai reduir-se a accions entre parells.