Accions

Semasiologia

De Wikisofia

(del grec σῆμα, sema, σημεῖον, semeion, signe)

Disciplina fundada cap a 1825 per Ch.K. Reisig, designava el que avui anomenem semàntica. Actualment ha adquirit un significat més restringit, com a estudi del significat dels conceptes a partir de les paraules que els anomenen. És el fonament de la lexicologia.