Accions

Res de re non praedicatur

De Wikisofia

Pere Abelard

Expressió forjada per Abelard en el context de la pugna sobre el nominalisme. Segons aquesta sentència, l'universal és una expressió, doncs no pot ser una mera veu ni una cosa. Solament en el cas que l'universal sigui una expressió pot ser predicada per una pluralitat de coses.


Vegeu universals.