Accions

Relacional

De Wikisofia


Relatiu. Que té característiques que poden interpretar-se com una relació. Una característica relacional és una propietat que es posseeix amb referència a una altra cosa, mentre que una característica intrínseca és la que una cosa posseeix considerada en si mateixa. «Rentar blanc» és una característica intrínseca d'alguns detergents; «rentar més blanc», relacional.