Accions

Relació causal

De Wikisofia

La relació, vincle o nexe que s'estableix o se suposa entre un efecte i una causa. En l'anàlisi d'aquesta relació s'han produït les opinions més diverses, que abasten des de la tradicional afirmació, fundada en Aristòtil, de la producció real de l'efecte per la causa fins a la crítica radical de Hume que només veu en ella un hàbit o costum que ens porta a una associació d'idees, passant per l'apreciació (cronològicament posterior) de Kant que contempla la causalitat com un concepte a priori, o categoria, o una estructura de la ment humana, per no esmentar sinó les postures més significatives i clàssiques.


Vegeu causalitat.