Accions

Referència bibliogràfica de Bloomfield 1

De Wikisofia

L. Bloomfield, Lenguaje, Universidad Nacional de S. Marcos, Lima 1964, p. 22.

Existeix una traducció catalana de Gabriel Ferraté que reuneix solament aquells capítols que han tingut importància en la lingüística del segle XX.