Accions

Recurs

Wittgenstien: problemes

De Wikisofia

No cal sorprendre's que els més profunds problemes no siguin pròpiament problemes.

Tractatus Logico-Philosophicus, 4.003, Alianza, Madrid 1973, p. 71.

Original en castellà

No hay que asombrarse de que los más profundos problemas no sean propiamente problemas.