Accions

Recurs

Wittgenstein: preguntes

De Wikisofia

Per a una resposta que no es pugui expressar, la pregunta tampoc pot expressar-se.

No hi ha enigma.

Si es pot plantejar una qüestió, també es pot respondre.[...]

Doncs el dubte només pot existircuando hi ha una pregunta; una pregunta, només quan hi ha una resposta, i aquesta únicament quan es pot dir alguna cosa.

Tractatus Logico-Philosophicus, 6.5, 6.51, Alianza, Madrid 1973, p. 201.

Original en castellà

Para una respuesta que no se pueda expresar, la pregunta tampoco puede expresarse.

No hay enigma.

Si se puede plantear una cuestión, también se puede responder.[...]

Pues la duda sólo puede existircuando hay una pregunta; una pregunta, sólo cuando hay una respuesta, y ésta únicamente cuando se puede decir algo.