Accions

Recurs

Wittgenstein, Ludwig: la filosofia

De Wikisofia

La filosofia

4.112 L'objecte de la filosofia és l'aclariment lògic de pensament.

Filosofia no és una teoria, sinó una activitat.

Una obra filosòfica consisteix essencialment en elucidacions.

El resultat de la filosofia no són «proposicions filosòfiques», sinó l'esclarir-se de les proposicions.

La filosofia ha d'esclarir i delimitar amb precisió els pensaments que d'una altra manera serien, per dir-ho així, opacs i confusos.


Tractatus Logico-Philosophicus, Alianza, Madrid 1973, p. 85.

Original en castellà

La filosofía

4.112 El objeto de la filosofía es la aclaración lógica de pensamiento.

Filosofía no es una teoría, sino una actividad.

Una obra filosófica consiste esencialmente en elucidaciones.

El resultado de la filosofía no son «proposiciones filosóficas», sino el esclarecerse de las proposiciones.

La filosofía debe esclarecer y delimitar con precisión los pensamientos que de otro modo serían, por así decirlo, opacos y confusos.