Accions

Recurs

Veritat d'una conjunció

De Wikisofia

L'enunciat «Cervantes és l'autor més representatiu per a l'idioma castellà i Shakespeare ho és per a l'anglès» és veritable només si són veritat ambdues coses alhora; això és: és veritat que «Cervantes és l'autor més representatiu per a l'idioma castellà» i és també veritat que «Shakespeare és l'autor més representatiu per a l'idioma anglès».