Accions

Recurs

Thuillier: l'explicació científica

De Wikisofia

Sigui un fenomen per explicar. Anomenarem explanandum a la seva descripció. El treball científic d'explicació consisteix a associar-lo a un explanans, és a dir, a un conjunt d'enunciats que comprenen, d'una banda, la descripció de les condicions antecedents i, per l'altre, les lleis generals. Una deducció lògica feta segons regles definides permet derivar el explanandum del explanans. Donada la descripció de les condicions d'experiència i donades les lleis de la mecànica, es podrà preveure, per deducció en el sentit indicat, el comportament del sòlid; i aquesta predicció haurà de confrontar-se amb el resultat efectivament obtingut a fi de cerciorar-nos del valor del explanans.

Explicar un fenomen donat de dilatació és, doncs, subministrar un explanans que assenyali:

les condicions antecedents, a saber: una barra de ferro, amb una determinada longitud a la temperatura t, ha estat escalfada fins a la temperatura t';

una llei que enuncii que la longitud varia en funció de la temperatura i que determina el coeficient característic del ferro.

De tot això, es deriva que la barra de ferro en qüestió es dilata en una longitud determinada. Això és precisament el que es precisava explicar (explanandum). El treball de la ciència no consisteix sinó a descobrir les lleis que expliquen, mentre puguin verificar-se, cada fenomen.

Jeux et Enjeux de la Science, R. Laffont, París 1972, p. 73-74.