Accions

Recurs

Text d'Adorno i altres

De Wikisofia

Tractava d'investigar nou variables bàsiques de la personalitat:

CONVENCIONALISME. Adhesió rígida a valors convencionals, de classe mitjana.

SUBMISSIÓ AUTORITÀRIA. Actitud submisa, no crítica, cap a autoritats morals idealitzades del grup.

AGRESSIÓ AUTORITÀRIA. Tendència a mantenir-se en guàrdia i a condemnar, rebutjar i castigar a la gent que viola valors convencionals.

ANTI-INTROSPECCIÓ. Oposició al subjectiu, l'imaginatiu, el sensible.

SUPERSTICIÓ I ESTEREOTIP. La creença en determinants místiques del destí individual: la disposició a pensar en categories rígides.

PODER I «RUDESA». Preocupació per la dimensió capdavantera-seguidor, fort-feble, dominació-submissió; identificació amb les figures del poder; èmfasi excessiva sobre els atributs convencionals del jo; afirmació exagerada de la força i la rudesa.

DESTRUCTIVITAT I CINISME. Hostilitat generalitzada, difamació de l'humà.

PROJECTIVITAT. La disposició a creure que al món ocorren coses terribles i perilloses; la projecció cap a l'exterior d'impulsos emocionals inconscients.

SEXE. Preocupació exagerada per les «peripècies» sexuals.

Th. Adorno y otros, Authoritarian Personality, vol. I, cap. 2, p. 228 (citado por M. Jay, La imaginación dialéctica, Taurus, Madrid 1974, p. 394-395).