Accions

Recurs

Text-cita Kant sobre la dialèctica transcendental

De Wikisofia

La teologia transcendental, o bé intenta derivar l'existència del ser originari a partir d'una experiència en general (sense especificar res més sobre el món al que tal experiència pertany), i es diu cosmoteologia, o bé creu conèixer l'existència d'aquest ser sense suport d'experiència cap, per mitjà de simples conceptes, i es diu ontoteologia.

I. Kant, Crítica de la razón pura, Dialéc. trasc., l. 2, cap. 3, sec. 7 (Alfaguara, Madrid 1988, 6ª ed., p. 254).

Original en castellà

La teología trascendental, o bien intenta derivar la existencia del ser originario a partir de una experiencia en general (sin especificar nada más acerca del mundo al que tal experiencia pertenece), y se llama cosmoteología, o bien cree conocer la existencia de dicho ser sin apoyo de experiencia ninguna, por medio de simples conceptos, y se llama ontoteología.