Accions

Recurs

Taula de veritat d'una tautologia

De Wikisofia

Pot provar-se la validesa del raonament anterior (veg. exemple) mostrant, amb les taules, que el condicional format per les premisses i la conclusió és una tautologia

E3671-5b.gif