Accions

Recurs

Spinoza sobre la llibertat

De Wikisofia

Els homes s'equivoquen en creure's lliures, opinió que obeeix al sol fet que són conscients de les seves accions i ignorants de les causes que les determinen. I, per tant, la seva idea de «llibertat» es redueix al desconeixement de les causes de les seves accions, ja que tot això que diuen que les accions humanes depenen de la voluntat són paraules, sense cap idea que el correspongui a aquestes.

____________________________________________

B. Spinoza, Ética demostrada según el orden geométrico,II, proposición XXXV (Editora Nacional, Madrid 1980, p. 151).