Accions

Recurs

Sartre: possibilitat de la moral

De Wikisofia

Diguem més aviat que cal comparar l'elecció moral amb la construcció d'una obra d'art. [...] S'ha retret mai a un artista que fa un quadre el no inspirar-se en regles establertes a priori? S'ha dit mai quin és el quadre que ha de fer? Està ben clar que no hi ha quadre definitiu a fer, que l'artista es compromet a la construcció del seu quadre, i que el quadre per fer és precisament el quadre que haurà fet; està ben clar que no hi ha valors estètics a priori, però que hi ha valors que es veuen després en la coherència del quadre, en les relacions que hi ha entre la voluntat de creació i el quadre. Ningú pot dir el que serà la pintura de matí; només es pot jutjar la pintura una vegada realitzada. Quina relació té això amb la moral? Estem en la mateixa situació creadora. No parlem mai de la gratuïtat [irresponsabilitat] d'una obra d'art. Quan parlem d'un quadre de Picasso, mai diem que és gratuït; comprenem perfectament que Picasso s'ha construït tal com és, al mateix temps que pintava; que el conjunt de la seva obra s'incorpora a la seva vida.

El mateix ocorre en el pla de la moral. El que hi ha de comú entre l'art i la moral és que, en els dos casos, tenim creació i invenció. No podem dir a priori el que cal fer.

El existencialismo es un humanismo, Sur, Buenos Aires 1978, p. 52-53.

Original en castellà

+++ Jean-Paul Sartre: posibilidad de la moral

Digamos más bien que hay que comparar la elección moral con la construcción de una obra de arte. [...] Se ha reprochado jamás a un artista que hace un cuadro el no inspirarse en reglas establecidas a priori? ¿Se ha dicho jamás cuál es el cuadro que debe hacer? Está bien claro que no hay cuadro definitivo que hacer, que el artista se compromete a la construcción de su cuadro, y que el cuadro por hacer es precisamente el cuadro que habrá hecho; está bien claro que no hay valores estéticos a priori, pero que hay valores que se ven después en la coherencia del cuadro, en las relaciones que hay entre la voluntad de creación y el cuadro. Nadie puede decir lo que será la pintura de mañana; sólo se puede juzgar la pintura una vez realizada. ¿Qué relación tiene esto con la moral? Estamos en la misma situación creadora. No hablamos nunca de la gratuidad [irresponsabilidad] de una obra de arte. Cuando hablamos de un cuadro de Picasso, nunca decimos que es gratuito; comprendemos perfectamente que Picasso se ha construido tal como es, al mismo tiempo que pintaba; que el conjunto de su obra se incorpora a su vida.

Lo mismo ocurre en el plano de la moral. Lo que hay de común entre el arte y la moral es que, en los dos casos, tenemos creación e invención. No podemos decir a priori lo que hay que hacer.