Accions

Recurs

Sartre: cita sobre l'antropologia marxista

De Wikisofia

La comprensió de l'existència es presenta com el fonament humà de l'antropologia marxista [...] El marxisme degenerarà en una antropologia inhumana si no reintegra a si a l'home com a fonament seu [...] El dia en què la recerca marxista prengui la direcció humana (és a dir, el projecte existencial) com el fonament del Saber antropològic, l'existencialisme ja no tindrà més raó de ser: absorbit, superat i conservat pel moviment totalitzador de la filosofia, deixarà de ser una investigació particular per a convertir-se en el fonament de tota investigació.

J.-P. Sartre, Cuestiones de método, en Crítica de la razón dialéctica, 2 vols., Losada, Buenos Aires 1963, vol. 1, p. 137-141.

Original en castellà

La comprensión de la existencia se presenta como el fundamento humano de la antropología marxista [...] El marxismo degenerará en una antropología inhumana si no reintegra a sí al hombre como fundamento suyo [...] El día en que la búsqueda marxista tome la dirección humana (es decir, el proyecto existencial) como el fundamento del Saber antropológico, el existencialismo ya no tendrá más razón de ser: absorbido, superado y conservado por el movimiento totalizador de la filosofía, dejará de ser una investigación particular para convertirse en el fundamento de toda investigación.