Accions

Recurs

Sartre: cita sobre Engels

De Wikisofia

També estem plenament d'acord amb Engels quan escriu [...]: «No és, doncs, com es vol imaginar, aquí i allà, per simple comoditat, un efecte automàtic de la situació econòmica; per contra, els que fan la història són els homes, però en un mitjà atès que els condiciona, sobre la base d'unes condicions reals anteriors entre les quals les condicions econòmiques, tan influïdes com puguin estar-ho per les altres condicions polítiques i ideològiques, en última instància no deixen de ser les condicions determinants, que condicionen d'una a una altra punta el fil vermell que només ell ens permet comprendre».

J.-P. Sartre, Cuestiones de método, en Crítica de la razón dialéctica, 2 vols., Losada, Buenos Aires 1963, vol. 1, p. 34.

Original en castellà

También estamos plenamente de acuerdo con Engels cuando escribe [...]: «No es, pues, como se quiere imaginar, aquí y allá, por simple comodidad, un efecto automático de la situación económica; por el contrario, los que hacen la historia son los hombres, pero en un medio dado que les condiciona, en base a unas condiciones reales anteriores entre las cuales las condiciones económicas, tan influidas como puedan estarlo por las otras condiciones políticas e ideológicas, en última instancia no dejan de ser las condiciones determinantes, que condicionan de una a otra punta el hilo rojo que sólo él nos permite comprender».