Accions

Recurs

Sainsbury: una resposta a la paradoxa de Hempel

De Wikisofia

 Hempel mateix dóna la primera resposta al problema. Abans de res, hem de tenir present que «confirmar» s'usa aquí en sentit tècnic. No se segueix de la suposició que una sabata blanca confirma «tots els corbs són negres» que el fet d'observar una sabata blanca ens posi en una situació raonable de creure que tots els corbs són negres. En segon lloc, hi ha casos en què sembla del tot natural, o almenys molt menys absurd, convenir que «una cosa no negra que no és un corb» (una sabata blanca, de fet) confirmi que tots els corbs són negres, és a dir, que faci una aportació positiva de cara a tenir bones raons per a acceptar la hipòtesi. Suposem que ens trobem en el camp observant ocells. Hem vist diversos corbs negres en els arbres i formulem la hipòtesi que tots els corbs són negres. En un moment determinat, ens sembla veure alguna cosa blanca en la branca més elevada d'un arbre. Per un instant ens estremim davant la possibilitat d'haver trobat un contraexemple per a la hipòtesi, és a dir, temem haver donat amb un corb blanc. Una mirada més atenta ens revela que es tracta d'una sabata. En aquesta situació, és més probable que estiguem disposats a admetre que una sabata blanca confirma la hipòtesi. Hempel explica una història similar, però amb un cas més realista. Investigant la hipòtesi que totes les sals de sodi cremen amb flama groga, percebem alguna cosa que no crema amb flama groga. En descobrir que l'objecte que es tracta és un tros de gel, mirem l'experiment com si hagués confirmat la hipòtesi.

Paradoxes, Cambridge University Press, Cambridge 1988, p. 80-81.