Accions

Recurs

Regles de la lògica de predicats

De Wikisofia

Regles del càlcul de la lògica de predicats

IG (Introducció del generalitzador): [math]\displaystyle{ \frac{Pa}{\forall xPx} }[/math] (Condició:"a" no ha de succeir en cap supòsit previ no cancel·lat)


EG (Eliminació del generalitzador): [math]\displaystyle{ \frac{\forall x Px}{Pa} }[/math]


IP (Introducció del particularitzador): [math]\displaystyle{ \frac{Pa}{\exists xPx} }[/math]


EP (Eliminació del particularitzador): [math]\displaystyle{ \exists xPx\\Pa\\.\\.\\.\\\frac{A}{A} }[/math] (Condició: "a" no ha de succeir en [math]\displaystyle{ \exists xPx }[/math], ni en A, ni en cap altre supòsit no cancel·lat).M. Garrido, Lógica simbólica, Tecnos, Madrid 1983, p.138.