Accions

Recurs

Regles de la lògica de predicats

De Wikisofia

Regles del càlcul de la lògica de predicats

IG (Introducció del generalitzador): [math]\frac{Pa}{\forall xPx}[/math] (Condició:"a" no ha de succeir en cap supòsit previ no cancel·lat)


EG (Eliminació del generalitzador): [math]\frac{\forall x Px}{Pa}[/math]


IP (Introducció del particularitzador): [math]\frac{Pa}{\exists xPx}[/math]


EP (Eliminació del particularitzador): [math]\exists xPx\\Pa\\.\\.\\.\\\frac{A}{A}[/math] (Condició: "a" no ha de succeir en [math]\exists xPx[/math], ni en A, ni en cap altre supòsit no cancel·lat).M. Garrido, Lógica simbólica, Tecnos, Madrid 1983, p.138.