Accions

Recurs

Referència d'un enunciat a un fet

De Wikisofia

Considerem la referència d'aquests dos enunciats:

«El sol surt cada dia» es refereix al fet astronòmic que regeix dies i nits.

«L'arrel quadrada de quatre és dues» si realment dos elevat al quadrat és quatre.

En tots dos casos: «p» es refereix a p; p és el fet –de l'astronomia o de la matemàtica– que fa veritable l'enunciat, encara que el grau, o tipus, de realitat de p sigui diferent en cada cas.