Accions

Recurs

Referència bibliogràfica Dictionaire

De Wikisofia

La primera obra de filosofia que utilitza aquesta paraula esel Dictionnaire historique et critiqui, de Pierre Bayle (Rotterdam 1697).